9 kovo 2015

„VRP Hill+Knowlton Strategies“ viešins Kaimo plėtros 2014-2020 metų programą

2015 m. vasario 26 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos sudarė trijų metų sutartį su „VRP Hill+Knowlton Strategies“ dėl visuomenės informavimo apie Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos viešinimo kampanijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugų.
Laimėtojas atrinktas remiantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi. Buvo vertinama pateikta visuomenės informavimo kampanijos koncepcija, žiniasklaidos priemonių efektyvumas ir pagrįstumas, siūlomas viešinimo plano įgyvendinimo tvarkaraštis, projekto valdymo planas ir paslaugų kaina.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa – pagrindinis programinis dokumentas, pagal kurį šiuo laikotarpiu bus skiriama ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Siekdama prisidėti prie efektyvaus kaimo plėtros programos ir kitų paramos priemonių įgyvendinimo, NMA ir toliau vykdys aktyvų galimų pareiškėjų ir paramos gavėjų, socialinių partnerių bei visuomenės informavimą apie paramos priemones, reikalavimus paramai gauti, įsipareigojimus, priemonių įgyvendinimo taisykles, priemonių įgyvendinimo eigą ir administravimo procedūras.
Nuo 2010 liepos 27 d. iki 2011 gruodžio 31 d. „VRP Hill+Knowlton Strategies“ viešino Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos I kryptį „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“. Viešinimo paslaugų vertė – 2,02 mln. eurų (6,97 mln. litų). Vėliau su NMA dirbo ir minėtą programą viešino agentūra „Gravitas“.
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje
Strategija. Įgyvendinimas. Rezultatas.