14 sausio 2015

Plungiškiams – paprastai apie elektromagnetinius laukus

Vykstant elektros perdavimo tinklo plėtrai, gyventojams neretai kyla klausimų apie perdavimo linijų poveikį aplinkai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ siekia informuoti gyventojus apie elektromagnetinius laukus, suprantamai atsakyti į rūpimus klausimus ir pateikti objektyvią informaciją.
Praėjusiais metais „Litgrid“ atliko išsamius elektromagnetinių laukų matavimus daugiau nei 40 Lietuvos vietovių.  Matavimų duomenys parodė, kad elektromagnetinių laukų dydžiai atitinka Lietuvos higienos normoje numatytus reikalavimus, neviršija nustatytų normos ribų ir yra žymiai mažesni nei nustatyta normose.


„Litgrid“ gyventojus apie elektromagnetinius laukus informuoja ir specialių seminarų metu. Sausio 14 d. toks seminaras surengtas Plungėje. Jo metu pranešimus skaitė nepriklausomas ekspertas, dr. Audrius Grainys, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Stiprių magnetinių laukų instituto vyr. mokslo darbuotojas, bei Vidmantas Baliukonis, „Litgrid“ Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnysis inžinierius.


Renginyje pranešėjai gyventojams papasakojo, kad elektromagnetiniai laukai yra natūrali žmonių aplinkos dalis. Jie aptinkami visur, kur veikia elektros prietaisai – ir prie aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, ir buityje, pavyzdžiui, žiūrint televizorių ar naudojant kitą buities techniką. Pranešėjai atkreipė seminaro dalyvių dėmesį, kad elektromagnetinis laukas nekelia pavojaus žmogaus sveikatai, jeigu jo stipris neviršija nustatytų normų. Tolstant nuo elektromagnetinio lauko šaltinio, mažėja ir jo stiprumas.


Gyventojams taip pat buvo priminta, kad būnant šalia elektros linijų, svarbu laikytis saugos reikalavimų. Teisės aktais nustatyta apsaugos zona yra žemės juosta, einanti nuo kraštinių linijos laidų nuo 20 iki 30 metrų palei visą elektros linijos ilgį. Šioje apsaugos zonoje galima vaikščioti, dirbti, tačiau neleidžiama statyti gyvenamųjų namų, įrengti vaikų žaidimų aikštelių, tvorų, sodinti aukštesnių  nei 4 metrų aukščio medžių, organizuoti renginių.


Elektros ir elektronikos inžinerijos daktaras A. Grainys papasakojo, kad elektros perdavimo linijos skleidžia itin žemo dažnio elektromagentinius laukus (50 Hz). Todėl būnant toliau nei 20-30 metrų nuo aukštos įtampos elektros perdavimo linijos, žmogaus sveikatai nėra jokio poveikio. Dėl šios priežasties net ir žmonėms, gyvenantiems netoli aukštos įtampos elektros perdavimo linijų, nerimauti neverta.


„Įvairios studijos išanalizuoti galimą elektrinio ir magnetinio lauko poveikį žmonėms ir gyviems organizmams atliekamos jau nuo XX a. pab., tačiau nėra duomenų, kad toks poveikis būtų. Be to, elektros perdavimo linijų skleidžiami elektromagnetiniai laukai yra per silpni, kad galėtų veikti natūralius augalų augimo procesus,“ – pasakojo dr. A. Grainys.


Tiesiant naujas aukštos įtampos elektros linijas, atsižvelgiama į nustatytas europines ir nacionalines sveikatos apsaugos normas bei saugaus atstumo nuo elektros įrenginių reikalavimus. Lietuvoje  taikomos normos – vienos griežčiausių Europoje.


Elektromagnetinių laukų stiprumo matavimų duomenys pateikti „Litgrid“ interneto svetainėje esančiame elektromagnetinių laukų žemėlapyje. Šiame žemėlapyje gyventojai gali greitai ir patogiai pasitikrinti, kokio stiprumo elektromagnetinį lauką sukuria ties jų gyvenamąja vieta nutiesta elektros linija, ir kaip šio lauko stipris mažėja, tolstant nuo elektros linijos. Svetainėje yra ir daugiau informacijos apie elektromagentinius laukus – kaip ir kodėl jie atsiranda, koks yra jų poveikis aplinkai.
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.