11 vasario 2014

Pagal į aplinką išmetamų dujų tyrimo rezultatus, „Canon“ iš Japonijos įmonių išmeta mažiausiai

„Canon Inc.“ praneša, kad pagal „Climate Counts “ ir „Tvarių organizacijų centro “ atlikto organizacijų šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų tyrimo duomenis, „Canon“ tokių dujų išmeta mažiausiai iš Japonijos įmonių, kurios buvo įtrauktos į šį tyrimą, ir tyrime užima ketvirtąją vietą.
2013 m. atliekant „Climate Counts“ mokslinėmis studijomis pagrįstą anglies dvideginio tyrimą buvo analizuojami 100 pasaulinių įmonių išmetamų dujų 2005–2012 m. rodikliai ir lyginami su moksliškai nustatytomis normomis. Į tyrimą buvo įtrauktos 10 pramonės šakų atstovaujančios įmonės, tarp jų: technologijų, sveikatos apsaugos, naftos ir dujų bei plataus vartojimo prekes gaminančios įmonės. Tyrimas grindžiamas matavimo standartu, kurį parengė Tvarių organizacijų centras (angl. Center for Sustainable Organizations, CSO) ir kuris vadinamas kontekstiniu anglies dvideginio matavimo standartu  (Context-Based Carbon Metric). Siekiant atlikti „Climate Counts“ tyrimą į Tvarių organizacijų centro tyrimą buvo įtrauktos moksliniais duomenimis pagrįstos siektinos dujų išmetimo normos, kurias nustatė „Tellus Institute“, tarpdisciplininė mokslinių tyrimų ir strateginių sprendimų pelno nesiekianti organizacija.


Šiame tyrime tvarumas vertinamas ne tik aplinkosaugos, bet ir socialiniu bei ekonominiu požiūriu, o įmonių pasiekimai šioje srityje vertinami atsižvelgiant į išmetamų dujų kiekį, tenkantį vienam doleriui, kurį jos įneša į bendrąjį vidaus produktą, bei į sumą, kurią įmonė įneša į bendrąjį vidaus produktą.


Tyrimo duomenimis, iš 100 į tyrimą įtrauktų įmonių 49 įmonių, įskaitant „Canon“, veikla buvo tvari; jos siekė mažinti anglies dvideginio išmetimą, laikydamosi moksliniais duomenimis pagrįstų siektinų normų, kad būtų išvengta pavojingų klimato pokyčių. Be to, iš tų 49 įmonių 25 įmonės ne tik padidino pajamas, bet ir sumažino išmetamas dujas.


„Canon“ siekia sumažinti išmetamą CO2 kiekį visose „Canon Group“ įmonėse visais savo gaminių gyvavimo ciklo etapais, pradedant medžiagų įsigijimu ir baigiant senų gaminių perdirbimu. 2012 m. gruodį „Canon“ buvo įvertinta už šias pastangas ir tapo pirmąja įmone, kuriai pagal „Japonijos anglies dvideginio pėdsako programą “ buvo suteiktas sertifikatas už daugiafunkcines biuro sistemas. Įmonės įsitikinimu, būtent dėl tokių pastangų „Climate Counts“ tyrimo įvertinimas buvo toks aukštas.


Įgyvendindama savo aplinkosaugos viziją „Action for Green “ „Canon“ siekia kurti funkcionalesnius gaminius, kurie kuo mažiau terštų aplinką ir leistų vartotojams juos naudoti taip, kad ir toliau būtų mažinama žala aplinkai.
 
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.