6 spalio 2014

Moksleivių stipendijoms „Maxima LT“ jau skyrė per 2,5 mln. litų

Nacionalinės moksleivių skatinimo programos „Lietuvos Maximalistai“, kurią globoja Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija, nugalėtojai – 39 pažangūs ir gabūs šalies moksleiviai – jau gavo pirmąsias šiais metais bendrovės „Maxima LT“ stipendijas.
„Vaikų švietimas ir ugdymas – mūsų strateginė rėmimo kryptis jau daugiau nei dešimtmetį. Remdami vaikų ir jaunimo švietimo bei ugdymo projektus, bendradarbiaudami su Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, kitomis šalies ugdymo įstaigomis, pamatėme, kad tarp Lietuvos moksleivių yra labai daug gabių vaikų, tikrų talentų. Tačiau, norint, kad jie savimi patikėtų, nenustotų siekti žinių, jiems reikia suaugusiųjų pagalbos – tėvų, mokytojų indėlio. O daugeliui reikia ir finansinės paramos. Todėl tikime, kad stipendijos, kurias skiriame, padės vaikams įsigyti reikiamas priemones, naudotis šiuolaikinio pasaulio teikiamomis technologinėmis galimybėmis ir ugdyti savo gebėjimus ir talentus“, – sako „Maxima LT“ generalinis direktorius Žydrūnas Valkeris.


2014–2015 mokslo metams bendrovės „Maxima LT“ įsteigtos stipendijos skirtos trisdešimt devyniems 5–11 klasių moksleiviams, pasižymėjusiems aštuoniose srityse – mokslo, muzikos, kūrybos ir meno, sporto, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų bei nuolatinio pažangumo mokantis.


Stipriausi moksleiviai jaučiasi mokslo ir sporto srityse – šios srities stipendijoms gauti sulaukta daugiausia paraiškų. Daugiausiai paraiškų stipendijoms gauti šiemet atsiuntė moksleiviai iš didžiųjų šalies miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus, tačiau aktyvumu nudžiugino ir Palangos, Kėdainių, Mažeikių, Skuodo moksleiviai. Stipendininkų amžiaus vidurkis – 17 metų. Jauniausioji konkurso nugalėtoja – trylikametė Milda Daunoraitė iš Antano Vienuolio gimnazijos Anykščiuose, apdovanota už pasiekimus muzikos srityje. Vyriausias „Lietuvos Maximalistas“ šiemet – už pasiekimus sporto srityje įvertintas 19-metis Modestas Grauslys iš Kauno. Vienas stipendininkas šiemet gaus net dvi „Lietuvos Maximalistų“ stipendijas – Justo Deveikio iš Jonavos pasiekimai įvertinti ir mokslo, ir nuolatinės pažangos mokantis stipendijomis.


„Lietuvos Maximalisto“ nugalėtojus iš beveik 1,5 tūkst. kandidatų išrinko komisija, sudaryta iš „Maxima LT“, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Vilniaus miesto operos, Lietuvos moksleivių sąjungos, Lietuvos mokinių parlamento bei sąjungos atstovų ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro atstovų. Programos nugalėtojams šiemet skirta po 500 litų vertės pagrindinės ar 250 litų vertės skatinamosios stipendijos, kurios vaikams bus mokamos kiekvieną mėnesį visus mokslo metus. Rugsėjo mėnesį bendrovė jau išmokėjo pirmąsias šiais metais stipendijas ir tam skyrė daugiau nei 13 tūkst. litų.


Dauguma „Lietuvos Maximalistų“ stipendininkų prisipažino, kad į stipendiją kandidatavo, nes visas savo santaupas išleidžia įvairioms mokslui reikalingoms priemonėms ir neretai jų dar pritrūksta. Stipendijos padėsiančios įsigyti dar daugiau knygų, žinynų, kurie neretai brangūs, vykti į konkursus, olimpiadas, konferencijas, ekskursijas, pasitaupyti studijoms ar net išleisti knygas.


Nacionalinė moksleivių skatinimo programa „Lietuvos Maximalistai“ išaugo iš dviejų anksčiau bendrovės „Maxima LT“ vykdytų švietimo paramos programų. Iki šių metų pradžios per 12 metų, tiek, kiek remia gabių vaikų švietimą ir ugdymą, „Maxima LT“ moksleivių stipendijoms jau skyrė daugiau kaip 2,5 milijono litų, o įmonės mokamas stipendijas jau gavo daugiau kaip 5,5 tūkstančio šalies moksleivių.
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.