18 birželio 2015

Gamintojai ir importuotojai tapo atliekų tvarkymo sistemos įkaitais

Dabartinis atliekų tvarkymo sistemos reguliavimas neužtikrina tinkamos atliekų tvarkytojų kontrolės, dėl ko gali kilti problemų, sukeliančių ne tik nepagrįstai didelius kaštus šalies gamintojams ir importuotojams, bet ir Europos Sąjungos sankcijų Lietuvai riziką. Tuo tarpu atliekų tvarkymą administruojančios organizacijos susiduria su paradoksalia situacija, kai teisę tvarkyti atliekas ir išduoti pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus suteikia valstybės institucijos, o už pasekmes, jei jie sutvarkyti netinkamai, atsako gamintojai bei importuotojai ir atliekų tvarkymo organizacijos.
Šias problemas iškėlė VšĮ „Žaliasis taškas“, išanalizavęs susidariusią situaciją šių metų gegužės pabaigoje Aplinkos ministerijai bei jai pavaldžioms įstaigoms viešai pareiškus abejones dėl atliekų tvarkymo veiklos skaidrumo rinkoje.


„Gamintojai ir importuotojai tapo teisinio reguliavimo įkaitais ir yra priklausomi nuo atliekų tvarkytojų, kurie pagal teisės aktų reikalavimus parenkami atliekų tvarkymo paslaugų teikimui. Susidarė tokia situacija, kad veikdami pagal esamą teisinę bazę, jie negali būti užtikrinti, kad įvykdys prievolę tinkamai sutvarkyti pakuotės atliekas bei jiems nebus taikomos sankcijos už netinkamą pakuotės atliekų sutvarkymą“,— situaciją komentuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius Kęstutis Pocius.


Skelbiama, kad dėl vieno iš atliekų tvarkytojų, UAB „Metrail“, galimai neteisėtų veiksmų, gali grėsti daugiamilijoninės baudos, kurios gultų ant verslininkų – gamintojų bei importuotojų – bei juos atstovaujančių organizacijų pečių. „Žaliojo taško“ vadovo teigimu, šioje situacijoje išryškėja atliekų tvarkymo sistemos spragos, kai gamintojams ir importuotojams bei juos atstovaujančioms organizacijoms, veikiančioms pagal visus teisės aktų principus ir nepažeidžiančioms įstatymų, tenka atsakomybė ir iš to kylančios sankcijos.  K. Pocius teigia, kad sankcijos gali būti taikomos tik esant kaltei. Tuo tarpu, nei VšĮ „Žaliasis taškas“, nei jos nariai, nėra padarę jokių pažeidimų, galinčių sudaryti prielaidas taikyti sankciją - įgytos teisės į mokestinę lengvatą panaikinimą. Todėl ginant „Žaliojo taško“ narių interesus, Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas skundas dėl Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento priimtų sprendimų, kurie gali sudaryti sąlygas finansinių sankcijų gamintojams ir importuotojams taikymui.


Kaip teigia K. Pocius, pagrindinė problema yra atliekų tvarkymo organizacijų atsakomybė su ribota kontrolės galimybe. Pagal egzistuojantį teisinį reguliavimą, gamintojų ir importuotojų organizacijos atliekų tvarkytojus privalo rinktis iš Tvarkytojų sąrašo, kurį sudaro Aplinkos apsaugos agentūra. Ši organizacija kartu su regionų aplinkos apsaugos departamentais privalo patikrinti, ar į Tvarkytojų sąrašą pageidaujančios įsirašyti įmonės atitinka nustatytus reikalavimus. Todėl rinkdamasi atliekų tvarkytojus, gamintojų ir importuotojų organizacijos (taip pat ir VšĮ „Žaliasis taškas“) neturi jokio pagrindo abejoti atliekų tvarkytojo veiklos teisėtumu.


Jei paaiškėtų, kad 2013 m. UAB „Metrail“ vykdyta veikla buvo neteisėta, rinkai grėstų pasekmės – piniginės baudos bei sankcijos iš Europos Sąjungos (ES) institucijų. Pirmiausia, gamintojai jau yra įtraukę Organizacijų nustatytus pakuočių atliekų tvarkymo kaštus į produkcijos kainą, o neplanuotos galimos papildomos sąnaudos (numatytas papildomas taršos mokestis už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis – 32,7 mln. Lt arba 9,5 mln. EUR) verslui gali būti nepakeliamos ir grėsti nemokumu ar net bankrotu. Be to, verslas po galimo taršos mokesčio mokėjimo privalėtų įsitraukti šias sąnaudas į produkcijos savikainą, kas grėstų prekių kainų kilimu. Greta finansinių baudų, dėl galimai anuliuojamų įrodančių dokumentų, 2 proc. gali sumažėti bendras šalies pakuočių atliekų tvarkymo užduoties vykdymo lygis. Tai grėstų ES sankcijomis Lietuvos valstybei.


Norint pagerinti esamą padėtį ir ateityje išvengti panašių situacijų, VšĮ „Žaliasis taškas“ generalinis direktorius Kęstutis Pocius visų pirma siūlo inicijuoti teisinio reguliavimo pokyčius stiprinant kontrolę ir didinant tvarkytojų atsakomybę: „Šiandien turime precedentą, kai gamintojams ir importuotojams bei juos vienijančioms organizacijoms gresia didelės baudos, nors šios organizacijos savo veiklą vykdė teisėtai. Tokia praktika privalo būti pakeista“. Anot jo, taip pat būtų galima įdiegti papildomas atliekų tvarkymo organizacijų kontrolės sistemas bei peržiūrėti ir didinti tvarkytojų atsakomybę sukuriant efektyvią sankcijų sistemą.


VšĮ „Žaliasis taškas“ yra tarptautinio „Pro Europe“ organizacijų, organizuojančių pakuočių atliekų tvarkymą, tinklo narys, veiklą pradėjęs 2003 metais. „Žaliasis taškas“ šiandien atstovauja 2,5 tūkst. gamintojų ir importuotojų, o jo rinkos dalis (2014 m.) siekė 66,4 proc.
 
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.