31 gruodžio 2006

Panevėžio miesto rinkodaros programa (2004 - 2006 m.)

Komunikacija miesto įvaizdžio formavimui


Iššūkis
Panevėžio savivaldybė nusprendė iš esmės gerinti miesto įvaizdį. Iki 2004 metų Panevėžio, kaip teatro ir fotografijos bei kitų menų centro, įvaizdis buvo nunykęs, įsitvirtinęs nesaugaus miesto stereotipas. Naujasis Panevėžio įvaizdis ir pasitelkti rinkodaros veiksmai turėjo pritraukti daugiau investicijų, ES paramos lėšų, užtikrinti didesnį turistų srautą ir pačių panevėžiečių lojalumą gimtajam miestui. Naujai miesto įvaizdžio kūrimo programai buvo keliami ambicingi tikslai – įsiterpti į pirmaujančiųjų gretas miestų varžytuvėse. Svarbia užduotimi tapo ne tik pateikti miesto įvaizdžio formavimo strategiją ir taktiką, bet ir užtikrinti programos veiksmingumą.


Įžvalga
„VRP | Hill & Knowlton“ komanda Panevėžį nutarė pozicionuoti kaip Lietuvos regionų lyderį. Buvo pasiūlyta pasirinktą statusą įtvirtinti vystant tris pagrindines komunikacijos linijas – regiono (regionų) lyderis, palanki verslui aplinka, turiningas viešasis gyvenimas. Remiantis pozicionavimu, sukurtas šias komunikacijos linijas plėtojantis šūkis „Panevėžys. Nauja kryptis“, nurodyti būtini veiksmai ir prioritetinės svarbos veiklos. Veiksmų vientisumui užtikrinti sukurtas šūkį papildantis logotipas, pasiūlytos idėjos, kaip išlaikyti bendrą miesto reprezentacijos stilių (suvenyrai, informaciniai leidiniai, tinklapio elementai), apibūdinta kryptis parodoms Lietuvoje ir užsienyje. Be to, savivaldybės vadovams ir specialistams buvo pateiktos rekomendacijos, kaip veiksmingai įgyvendinti sukurtą miesto rinkodaros programą.


Ekspertizė
Pasirinkto pozicionavimo tikslas buvo įtvirtinti Panevėžį kaip palankią vietą plėtoti verslą, dirbti ir gyventi. Panevėžys turi įsitvirtinti kaip patrauklus esamiems ir potencialiems investuotojams, savo verslą turintiems ar ketinantiems pradėti Panevėžio ir Lietuvos gyventojams miestas. Kita vertus, jis turi būti patrauklus ir patiems miesto gyventojams bei turistams. Siekdama šių tikslų, „VRP | Hill & Knowlton“ specialistų komanda rinkodaros programai kurti pasitelkė viešųjų ryšių priemones.


Rezultatai
Atliktos sociologinės apklausos rodo, kad panevėžiečiai labiau nei kitų didžiųjų miestų gyventojai jaučia teigiamus pokyčius mieste. Parengta Panevėžio miesto rinkodaros programa tapo kompleksinio teisinio veiklos planavimo dokumento – strateginio miesto plėtros plano – dalimi. Pasiekta, kad programa būtų veikiančiu ir toliau savarankiškai sėkmingai tobulinamu dokumentu. Be to, kokybiškai pasikeitė informacija apie miesto įvykius nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje.
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.