10 gruodžio 2009

„Lietuvos energijos“ vidinės komunikacijos kanalų sukūrimas (2009 m.)

„VRP | Hill & Knowlton“ parengto AB „Lietuvos energijos“ vidinės komunikacijos plano rezultatas - naujas intraneto portalas ir darbuotojų laikraštis.
„Lietuvos energijos“ vidinės komunikacijos kanalų sukūrimas (2009 m.)
Iššūkis


2009 m. „VRP | Hill & Knowlton“ atliko AB „Lietuvos energija“ vidinės komunikacijos auditą ir parengė šios bendrovės vidinės komunikacijos veiksmų planą. „Lietuvos energijos“ poreikį įvertinti ir pertvarkyti savo vidinės komunikacijos politiką bei priemones lėmė jos veiklos valdymo ir kolektyvo struktūros pokyčiai. Pertvarkant bendrovės veiklą, siekta didesnio jos veiklos efektyvumo, darbuotojų įsitraukimo ir modernios bendrovės vertybių suvokimo „Lietuvos energijos“ kolektyve. Visa tai lėmė poreikį sukurti naujas bendrovės vidinės komunikacijos priemones ir tradicijas.


Įžvalga


Apibendrinus tyrimo metu paaiškėjusius darbuotojų poreikius ir bendrovės keliamus organizacijos kaitos tikslus, „VRP | Hill & Knowlton“ rekomendavo atnaujinti esamus informacijos kanalus ir sukurti naujus, kurie atliktų ne tik informavimo, bet ir darbuotojų įtraukimo bei vertybių sklaidos funkcijas. Naujieji vidinės komunikacijos kanalai turėtų užtikrinti tiek horizontalią informacijos sklaidą, tiek vertikalią – galimybę patiems darbuotojams kuo aktyviau dalyvauti bendrovės vidinėje komunikacijoje ir teikti grįžtamąjį ryšį. Taip pat, atsižvelgus į bendrovės kolektyvo dydį (daugiau nei 1600 darbuotojų), geografinį darbuotojų pasiskirstymą po visą Lietuvą, nevienalytę kolektyvo struktūrą, pasiūlyta neapsiriboti vienu naujienų sklaidos kanalu, o sukurti du: savaitinį naujienlaiškį „Leneto ekspresą“ ir mėnesinį laikraštį „Mūsų energija“.


Ekspertizė


Atliktas „Lietuvos energijos“ vidinės komunikacijos tyrimas parodė, kad yra reikalingas nuolatinis darbuotojų informavimas apie bendrovėje vykstančius veiksmus bei jų įtraukimas į neformalią komunikaciją. Šiems iššūkiams spręsti sukurti du nauji įmonių grupės komunikacijos kanalai. „Leneto ekspresas“ skirtas svarbiausioms įmonės intranete skelbiamoms naujienoms apibendrinti ir akcentuoti. Laikraštis „Mūsų energija“ mažiau formalia kalba pasakoja apie bendrovės gyvenimą, perteikia ne tik naujienas, bet ir emocijas bei vertybes. Visos temos laikraštyje yra aptariamos įtraukiant bendrovės darbuotojus ir pateikiant gilesnį požiūrį į temą. Darbuotojų iniciatyva yra skatinama ir laikraščio leidybos procese.


Rezultatai


Pasirodžius trims „Lietuvos energijos“ darbuotojų laikraščio numeriams atlikta darbuotojų apklausa parodė, kad laikraštį palankiai vertina – 95 procentai, jo apimtį ir turinį – 85 procentai. Pasiektą uždavinį – sukurti darbuotojų įsitraukimą skatinantį laikraštį – iliustruoja tai, kad jo leidyba rūpinasi darbuotojų sudaryta redakcinė kolegija, straipsnius rašo patys darbuotojai. Leidinio pavadinimas „Mūsų energija“ taip pat buvo išrinktas paskelbus darbuotojų idėjų konkursą ir balsavimą. Ateityje rengiant darbuotojų apklausas ir tyrimus taip pat bus įvertinta, kaip naujieji vidinės komunikacijos kanalai prisideda prie bendrovės vertybių sklaidos ir jų įtvirtinimo kolektyve.
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.