6 gruodžio 2010

„Intersurgical“ vadovų ugdymo programa „Lengvieji įgūdžiai“

Sėkmingai veikianti ir ambicingų plėtros planų turinti bendrovė „Intersurgical“ nuolat ieško būdų didinti veiklos efektyvumą.
„Intersurgical“ vadovų ugdymo programa „Lengvieji įgūdžiai“
Iššūkis


Pabradėje (Švenčionių raj.) 1994 m. įkurta medicininių kvėpavimo sistemų gamykla „Intersurgical“ šiuo metu yra vienas didžiausių darbdavių regione ir stambus Lietuvos eksportuotojas. Bendrovėje, eksportuojančioje apie 90 proc. savo produkcijos, dirba daugiau kaip 1200 darbuotojų. UAB „Intersurgical“ reikšmę pripažįsta ne tik apylinkių gyventojai: įmonės vadovas Sigitas Žvirblis 2009 metais nugalėjo žurnalo „Veidas“ surengtuose tradiciniuose „Metų vadybininko“ rinkimuose.


Didžiausias iššūkis maksimalaus veiklos efektyvumo siekiančiai bendrovei – darbuotojų, o ypatingai viduriniosios grandies vadovų, ugdymas.  „VRP | Hill & Knowlton” konsultantai priėmė šį iššūkį ir parengė bendrovės vadovų ugdymo programą „Lengvieji įgūdžiai“.


Įžvalga


Tyrimai rodo, kad verslo organizacijos sėkmė vis dažniau siejama su jos narių noru mokytis ir kurti inovacijas. Veiklos efektyvumui didelės įtakos turi ir organizacijos kultūra, kolektyvo atmosfera bei konstruktyvūs darbuotojų tarpusavio santykiai. „VRP | Hill & Knowlton” komunikacijos konsultantai atkreipė dėmesį, kad norint šiuos veiksnius puoselėti bei pasitelkti juos įmonės veiklai gerinti, nepakanka vien profesinių žinių. Būtina, kad organizacijos vadovai pasižymėtų lyderio asmeninėmis savybėmis, gerais komunikacijos ir socialiniais įgūdžiais, kurie bendrai vadinami „lengvaisiais įgūdžiais“ (soft skills). Ši įžvalga ir pasitarnavo kuriant „Intersurgical“ vadovų ugdymo programą „Lengvieji įgūdžiai“.


Ekspertizė


2010 metų gegužės-lapkričio mėnesiais „VRP | Hill & Knowlton” komunikacijos konsultantai įgyvendino unikalią „Intersurgical“ vadovų ugdymo programą, kurioje dalyvavo apie 140 bendrovės darbuotojų: aukščiausiojo, viduriniojo lygmens ir tiesioginių vadovų. Programą sudarė šešios dalys – penki vienos dienos trukmės mokymai, rengti 10–20 dalyvių grupėms komandos formavimo renginys „XXI a. Robinzonai“, kuriame dalyvavo apie 100 dalyvių.


Mokymuose, kurių turinį sudarė 40 proc. teorijos ir 60 proc. praktinių užduočių, buvo aptariamos tokios temos kaip vidinė komunikacija, vadovavimas ir lyderystė, konfliktų valdymas, veikla komandoje ir motyvavimas, kūrybiškumas ir inovacijos darbe. Taikyti įvairūs ugdymo metodai: individualios užduotys (klausimynai ir testai), moderuojamos diskusijos, vaidmenų žaidimai ir simuliacijos, filmuotos medžiagos aptarimas ir analizė, asmeninės konsultacijos. Ypatingos sėkmės susilaukė postapokaliptinis vaidmenų žaidimas „XXI a. robinzonai“, kurio metu darbuotojų komandos ugdė asmenines savybes, sprendė sudėtingus moralės ir etikos klausimus. Ugdymo programos metu dalyviai nuolat buvo vertinami ir fiksuojamas jų progresas, anketos, kurias reguliariai pildė dalyviai, leido įvertinti programos efektyvumą.


Rezultatai


Įgyvendinant programą buvo surengti 44 mokymai, padėję gerinti vadovų komunikacijos ir socialinius įgūdžius. Pastebėta, kad daugelis mokymų dalyvių tapo atviresni, kalbesni, labiau tolerantiški ir imlesni naujovėms. Apie 90 proc. dalyvių pažymėjo, kad mokymuose gautos žinios leido pastebimai arba iš dalies pagerinti atmosferą kolektyve. Bemaž tiek pat, 89 proc. dalyvių nurodė, kad įgytos žinios ir įgūdžiai buvo naudingi arba labai naudingi darbinėse situacijose.


Padedant ugdymo programai, UAB „Intersugrical“ 2010 metais pavyko įgyvendinti užsibrėžtus gamybos ir pardavimų augumo tikslus. Absoliuti dauguma, t.y. 95 proc. dalyvių pareiškė pageidavimą toliau gilinti savo žinias, todėl 2011 metais nuspręsta pratęsti „Lengvųjų įgūdžių“ ugdymo programą gamykloje.


Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.