7 gruodžio 2010

Ekonomikos skatinimo plano komunikacija: naujos galimybės kalbėti su verslu

Pasaulinis ir vietos ekonomikos nuosmukis 2008 m. pabaigoje lėmė iki 18 proc. sumažėjusį šalies BVP, išaugusį nedarbą ir verslo sąstingį. Siekiant skatinti sulėtėjusią ekonomiką, buvo sukurtas Ekonomikos skatinimo planas (ESP).
Ekonomikos skatinimo plano komunikacija: naujos galimybės kalbėti su verslu
ESP apėmė priemones, kuriomis verslas buvo skatinamas ieškoti naujų rinkų, diegti inovacijas, kurti stipresnį bei inovatyvesnį paslaugų sektorių ir tokiu būdu išlaikyti bei kurti naujas darbo vietas. Didžioji jų dalis buvo finansuojama 2007-2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšomis ir įgyvendinta šalies Ūkio ministerijos.


Iššūkis


Kadangi didžioji dalis ESP priemonių buvo tiesiogiai orientuotos į šalies įmones, pagrindinis ESP komunikacijos tikslas buvo pasiekti tiek verslą, tiek plačiąją visuomenę. Pirmiausia, turėjome rasti būdą, kaip pristatyti galimybes valstybės vardu, tačiau naudojant verslui aktualią kalbą. Antra, pagrindines idėjas reikėjo pristatyti lengvai suprantamai ir įdomiai, tuo pačiu atsižvelgiant į 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų priemonių komunikacijos reikalavimus.


Įžvalga


Siekiant rasti sprendimą, kaip pasiekti iškeltų tikslų, reikėjo rasti naujus komunikacijos būdus. Pagrindiniai sprendimai buvo nukreipti į komunikacijos turinio ir planavimo būdų atnaujinimą.
ESP priemonių komunikaciją buvo nuspręsta koncentruoti į ES parama pasinaudojusių įmonių pavyzdžių pristatymą tuo pačiu raginant kitas bendroves sekti jais. ESP skatinimo priemonėmis pasinaudojusios įmonės tapo šio plano atstovais, pristatančiais savo sėkmės istorijas: įmonių rezultatus, lūkesčius bei planus – kuriamas naujas darbo vietas, augančias investicijas ar padidėjusį eksportą. Bendrovių sėkmės istorijų komunikaciją stiprino ir vizualinė komunikacija – ji buvo iliustruojama ir sukurtos produkcijos ar įmonių darbo aplinkos vaizdais.


Komunikacijos kanalų planavimas taip pat pareikalavo įžvalgų – šiam tikslui pirmiausia pasitelkti verslo komunikacijos kanalai:
• Sukurtas leidinys „Valstybė ir verslas“, platinamas kartu su verslo dienraščiu „Verslo žinios“. Siekiant efektyviai pasiekti tikslinę auditoriją, leidinys taip pat buvo platinamas valstybinėse institucijose, dažnai lankomose verslo atstovų (pavyzdžiui, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Registrų centre ir kitur);
• Nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje publikuoti atpažįstami vieningo dizaino maketai, skirti pristatyti vietos bendrovių sėkmės istorijas, pristatyti jų atrastas naujas galimybes ir tokiu būdu pasiekti likusį verslą, taip pat pateikti pagrindinę informaciją apie ESP priemones.
• Nacionaliniuose TV ir radijo kanaluose transliuoti reportažai, kuriuose pasisakė skatinimo priemonėmis pasinaudojusių įmonių atstovai.
• Šalies institucijų atstovai prisijungė prie kasmetinės smulkaus ir vidutinio verslo konferencijos „Gazelė 2010“. Devyniuose Lietuvos regionuose vykusiuose renginiuose Ūkio ministerijos atstovai pristatė ESP priemonių galimybes verslui, o jomis pasinaudojusių bendrovių atstovai dalinosi patirtimi. Renginių metu valstybės institucijų atstovai taip pat užmezgė tiesioginius kontaktus su verslu. 2010 metais „Gazelės“ konferencijose dalyvavo daugiau kaip tūkstantis verslininkų.


Komunikacija buvo planuojama taip, jog per apibrėžtą laiką pasiektų maksimalų įmanomą kiekį žmonių, pasirenkant ne tik aktualų verslui laiką, bet ir naudojant aktualius kanalus.


Ekspertizė


Siekis nuolat ieškoti naujų komunikacijos būdų ir sukaupta viena didžiausių patirčių verslo bei viešojo sektoriaus projektų komunikacijoje leido agentūrai sukoncentruoti verslo komunikacijos priemones ir pasiekti aktualią auditoriją, užtikrinant vieningą žinios sklaidą išnaudojant įvairias priemones.


Rezultatai


Atlikta analizė parodė, jog ESP komunikacijos kampanija pasiekė 78 proc. bendrosios ir 83 proc. tikslinės verslo auditorijos. Tyrimo duomenimis, tie respondentai, kurie žinojo ESP skatinimo priemones, šį planą vertino kaip naudingą, beveik du trečdaliai jų nurodė, jog ESP priemonės tikrai veikia. Už ESP skatinimo priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų duomenimis, komunikacija padidino tiek skatinimo priemonėmis besidominčių, tiek paraiškas teikiančių įmonių skaičių. Be to, išaugo teigiamų ESP paminėjimų žiniasklaidos priemonėse skaičius, ES struktūrinių fondų Ekonomikos augimo veiksmų programos žinomumas.


Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija ir „VRP | Hill & Knowlton“
Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.