1 gruodžio 2009

Diplomatėnai (2009 m.)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos internetinės svetainės puslapio vaikams ir jaunimui idėja - „Diplomatėnai”.
Diplomatėnai (2009 m.)
Iššūkis


2007 m. LR užsienio reikalų ministerija paskelbė viešą konkursą, kuriuo siekė atrinkti agentūrą, parengsiančią ministerijos interneto svetainės puslapio, skirto vaikams ir jaunimui, idėjos aprašymą. Ministerija prašė išsamiai aprašyti puslapio turinį ir sudedamąsias dalis, išvaizdą, veikimo principus. Komunikacijos konsultantus „VRP | Hill & Knowlton” patraukė kūrybinis iššūkis – pirmą kartą buvo kviečiama įgyvendinti panašų projektą valstybės institucijai.


Laimėjusi konkursą, agentūra įsipareigojo ne tik sukurti detalią puslapio koncepciją, visus tekstus, kurie bus jame skelbiami, aprašyti atskirus puslapio elementus, jų išvaizdą ir tarpusavio sąsajas. „VRP | Hill & Knowlton” įsipareigojo ir konsultuoti meninį ir techninį puslapio kūrėją, prižiūrėti, kad puslapio išvaizda atitiktų idėjos aprašymą.


Įžvalga


Kurdami puslapio koncepciją atkreipėme dėmesį, jog vaikai geriausiai mokosi žaisdami. Interaktyvių, žaidybinių elementų kaip tik ir trūksta daugeliui valstybės institucijų svetainių, kurios skirtos šiai tikslinei grupei. Taigi tam, kad ją sudomintų, interneto puslapis turi būti šiltas, gyvas, „vežantis”. Žinoma, jis privalo būti informatyvus – lankytojas čia turi lengvai rasti jam reikalingų duomenų apie Lietuvos užsienio politikos prioritetus, diplomatijos istoriją, principus, vertybes. Tačiau svarbiausia – čia turi būti veiklos, svetainės turinys privalo skatinti veikti.


Pakvietėme kurstyti jauno, aktyvaus, smalsaus žmogaus poreikį veikti kviesdami žaisti ir spręsti virtualias „diplomatines“ užduotis. Svetainėje pasiūlėme simuliuoti tikroviškas istorijas ir leisti vaikui bent akimirką pasijusti atsakingu už savo valstybės gyvavimą tarptautinėje erdvėje, ir taip puoselėti pilietines vertybes. Vaikams reikia „vaizdų ir žaidimų”. Duokime jiems tai!
  
Ekspertizė


„VRP | Hill & Knowlton“ komanda pasiūlė sukurti virtualų miestelį internete. Miestelį pavadinome „Diplomatėnais”, taip kurdami numanomą miestelio sąsają tiek su Vakarų demokratijos lopšiu Atėnais, tiek su diplomatija, tiek su Darbėnų miesteliu – ne tuo, kuris yra Žemaitijoje, bet tuo, kurį daugelis jaunesnė kartos atstovų žino iš vaikiškų R. Scarry knygelių, verstų į lietuvių kalbą.


Idėjos aprašyme numatėme, jog puslapio lankytojas turėtų patekti į gyvą ir žaismingą aplinką, judrų ir nuotaikingą miestelį. Lankydamasis įvairiuose miestelio „pastatuose” vartotojas randa informaciją apie Lietuvos diplomatinės tarnybos struktūrą, šalies užsienio politiką ir diplomatijos istoriją. Jaunas žmogus, tiesiogiai „bendraudamas” su miestelio gyventojais, diplomatais, tyrinėdamas jo namus ir gatves, linksma ir patrauklia forma įgyja svarbiausių šios srities žinių.


Jas lankytojas gali patikrinti žaisdamas. Miestelyje veikia „oro uostas”, iš kurio žaidėjas išsiunčiamas į virtualią diplomatinę misiją ir spręsdamas užduotis bei galvosūkius, išsiaiškina, ar yra tinkamas tikrai diplomatinei tarnybai ateityje.


Taigi „VRP | Hill & Knowlton” pasiūlė sukurti įdomų ir spalvingą, virtualų diplomatijos pasaulį.


Rezultatas


Laimėję ministerijos skelbtą viešąjį konkursą parengėme detalią puslapio koncepciją - per pustrečio mėnesio paruošėme ir pateikėme klientui išsamų, daugiau kaip 50 puslapių apimties tinklalapio idėjos aprašymą.


Jame išsamiai aprašėme miestelį, devynis interaktyvius jo elementus – pastatus, detalizavome jų tarpusavio sąsajas, navigaciją, parengėme visus svetainei reikalingus tekstus.


Vėliau, kai buvo parengtas meninis ir techninis puslapio kūrėjas, konsultavome jį ir klientą visais klausimais, susijusiais su pasiūlytos idėjos realizavimu.


Šiuo metu puslapis www.diplomatenai.lt jau sukurtas. Jis sėkmingai veikia nuo 2009 m. kovo.Esame viena labiausiai patyrusių komunikacijos konsultantų agentūrų Lietuvoje.
Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.