Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.

Vertybės, kuriomis vadovaujamės

Tikėjimas. Energija. Profesionalumas. Komandinis darbas


Tikėjimas. Mes tikime žodžio galia. Tikime, kad komunikacija gali pakeisti pasaulį. Pasitikime savo organizacija, kolegomis ir patys savimi.


Energija. Susibūrėme draugėn, nes norime dirbti būtent komunikacijos konsultantų darbą. Nebijome ko nors imtis pirmą kartą, todėl ne tik galime, bet ir privalome nuolat tobulėti. Tai sukuria daug energijos, kuri verčia mūsų organizaciją nuolat judėti pirmyn.


Profesionalumas. Esame geriausi savo srities profesionalai ir jaučiame atsakomybę už nuveiktus darbus. Visad išliekame etiški, gerbiame klientą, visuomenę, vienas kitą ir patys save.


Komandinis darbas. Daugybę kartų įsitikinome, kad kartu galime nuveikti gerokai daugiau. Žinome, kad mūsų nuveikti darbai – tai kolegų nuveikti darbai, o kolegų darbais mes didžiuojamės taip pat kaip ir savaisiais.