Tikime, kad komunikacija ne tik keičia pasaulį. Ji ir padeda pasikeitusiame pasaulyje.
Apie mūsų veiklą - iš pirmų lūpų.

Narystė organizacijose

Agentūra aktyviai dalyvauja šalies verslo lyderius ir ryšių su visuomene specialistus vienijančių organizacijų veikloje.